Carmina Latina Epigraphica Hispaniae
Portal de poesía epigráfica latina: búsquedas icónicas y textuales
C. Fernández Martínez, J. Gómez Pallarès, J. del Hoyo Calleja, editores.
 • Español
 • English
Josep M. Escolà

Profesor Titular de Filología Latina en la Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, Facultat de Lletres, Campus de la UAB, 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Líneas de investigación
Poesía latina cristiana, poesía epigráfica latina, latín medieval de los documentos de Cataluña, tradición clásica.

Libros

 • Escolà, J.M., Exposició cronològico-històrica dels noms i fets dels arquebisbes de Tarragona, de Maria Marí. Llibre I. Traducció del primer volum manuscrit llatí Nominum et actorum Archiepiscoporum Tarraconensium expositio cronologico-historica tribus libris distributa a Mariano Mari, sacerdote Ecclesiae Tarraconensis portionario. Liber I , anotació i edició. Tarragona, 1989.
 • Escolà, J.M., Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques , Barcelona, 1997.
 • Escolà, J.M., Exposició cronologicohistòrica dels noms i fets dels arquebisbes de Tarragona, de Marià Marí. Llibre II. Traducció del segon volum manuscrit llatí Nominum et actorum Archiepiscoporum Tarraconensium... Liber II , anotació i edició, Tarragona, 1999.
 • Escolà, J.M., Pseudo-Cebrià, Poemes . Introducció, edició crítica, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2007

Publicaciones relacionadas con la epigrafía

 • Escolà, J.M.-Güell, M., "Una nova inscripció a la terrassa mitja de Tàrraco", Butlletí Arqueològic 15 (1993),† pp. 309-312.
 • Escolà, J.M., "Dades sociològiques de Tàrraco a partir de l'epigrafia", Citerior. Revista d'arqueologia i ciències de l'antiguitat , Tarragona, 1995, pp. 139-149.
 • Escolà Tuset, J.M.-J. Martínez Gázquez, "Tradición bíblica en los Carmina Latina Epigraphica en Hispania", Asta ac pellege. 50 años de la publicación de Inscripciones Hispanas en Verso de S. Mariner, J. del Hoyo-J. Gómez Pallarès (eds.), Madrid, 2002, pp. 227-241.
 • Escolà, J.M.-J. Martínez, "Reminiscencias bíblicas en la poesía epigráfica latino-cristiana de África romana", L'Africa Romana XV, Roma, 2004, pp. 1525-1532.
 • Escolà, J.M., "El mensaje doctrinal en la poesía epigráfica latinocristiana", Revista de Estudios Latinos 4, 2004, pp.153-161.
 • Escolà, J.M., "Los epitafios de los condes catalanes", Biografía latina medieval y epigrafía , W. Berschin - J. Gómez - J. Martínez (eds.), Heidelberg, 2005, pp. 107-120.
 • Escolà, J.M., "La literatura latina en la interpretación de las inscripciones: dos ejemplos", La Filología Latina. Mil años más . Actas del IV Congreso de la SELAT (Medina del Campo 22-24 mayo 2003), Pedro P. Conde-Isabel Velázquez (eds.), Madrid, 2005, 685-692 (CD).
 • Escolà, J.M., "Poesía epigráfica latina en el medioevo catalán", Actas do IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hisp‚nico (Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005), Aires A. Nascimento-Paulo F. Alberto (coord.), Lisboa, 2006, pp. 403-413.